Πιστοποίηση

Εγγύηση και εμπιστοσύνη

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της εταιρίας Tree Company Corporation ΑΕΒΕ, συντάχθηκε τεχνική έκθεση με την περιγραφή των έως τώρα πεπραγμένων και αποτελεσμάτων που αφορούν στην παρακολούθηση, επεξεργασία και πιστοποίηση του δικτύου GNSS U.R.A.N.U.S.

Σε αυτή, παρουσιάζονται διεξοδικά οι εργασίες που έχουν λάβει χώρα (προς εκ εκπλήρωση των άνωθεν), τα συνεπαγόμενα αποτελέσματα καθώς επίσης και συμπεράσματα και εκτιμήσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία και ανάλυση των παρεχόμενων δεδομένων, ως προς την ποιότητα του δικτύου.

Επιπροσθέτως, περιγράφεται η διαδικασία ένταξης του δικτύου στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς HTRS07 και η αντιμετώπιση του προβλήματος προσδιορισμού ορθομετρικών υψομέτρων.


Κατεβάστε τα αποτελέσματα της μελέτης ΕΔΩ

Λίγα Λόγια για το Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου

Το Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ιδρύθηκε μετά από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π την δεκαετία του 1960 και υπάγεται στον Τομέα Τοπογραφίας της Σ.Α.Τ.Μ. Κύριο αντικείμενο του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής ΑΤΜ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα πεδία των γεωδαιτικών και δορυφορικών μεθόδων και τεχνολογιών καθώς και των εφαρμογών τους.

Λίγα Λόγια για το δίκτυο U.R.A.N.U.S

Το δίκτυο U.R.A.N.U.S αποτελεί το πλεόν σύγχρονο δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς σε Ελλάδα και Κύπρο, αφού είναι 100% GNSS με δυνατότητα λήψης από τα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης GPS-GLONASS.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  • 100% ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

    Ένα δίκτυο για να είναι αξιόπιστο πρέπει να δίνει στους χρήστες του απόλυτη ελευθερία και ευελιξία κινήσεων....

  • 99% ΚΑΛΥΨΗ

    Το δίκτυο U.R.A.N.U.S καλύπτει αυτή τη στιγμή το σύνολο της ελληνικής και κυπριακής επικράτειας...

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

    Στα πλαίσια της συνεργασίας του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων...